Digitalizácia objektov a reverzný inžiniering

Komplexné bezkontaktné priestorové zameranie interiéru a exteriéru stavebných objektov, skládok, lomov, archeologických názlezísk, jaskynných útvarov… Výstupom takéhoto merania je virtuálne mračno bodov reprezentujúce daný priestor v mierke 1:1.
Takto digitalizovaný objekt slúži ako podklad pre ďalšie výstupy potrebné pre tvrobu 3D modelov, 2D dokumentácie a archivácie.

 • bezkontaktná metóda merania

 • rýchlosť a presnosť

 • neselektívne meranie

Fotogrametria

Fotogrametria je súbor metód pre získanie kartografických alebo geodetických súradníc, rozmerových súradníc stavieb, budov a  objektov na základe analógovej, alebo digitálnej fotografie.

 • bezkontaktná metóda merania

 • textúrované 3D modely

 • ortofotozmoaiky vo vysokm rozlíšení

CAD a BIM projektovanie

Získané priestorové údaje o digitalizovaných objektoch následne prevádzame do ich vektorovej podoby pomocou tvorby 3D modelov a technickej dokumentácie.

 • reverzný inžiniring

 • tvorba vektorových parametrických 3D modelov

 • tvorba technickej dokumentácie

GIS

Geografické informačné systémy (GIS) je zoskupenie softvéru a hardvéru, údajov, personálu a užívateľov, ktoré sa zameriava na zber a využívanie údajov o rôznych veličinách a objektoch (hmotných, nehmotných alebo abstraktných), ktoré majú obsiahnutý aspekt polohy na Zemi.

 • mobilné mapovanie v extra a intraviláne

 • kartografické práce

 • stanovenie objemov a plôch skládok sypkých materiálov

3D modelovanie a vizualizácie

Tvorba profesionálnych 3D virtuálnych modelov architektonických objektov, interiérov a dizajnových prvkov podľa existujúcej technickej dokumentácie. Tvroba animácií. Rendering výstupov vo vysokom rozlíšení.

 • modely spracované v logických celkoch

 • fotorealistické výstupy

 • možnosť kreatívnej participácie

Uplatnenie

Naše služby sa dajú uplatniť v nasledovných odvetviach a pracovných činnostiach.

Reverzný inžiniering

Projekcia

Kultúrne dedičstvo

Stavebníctvo

Energetika

Verejná správa

Mapovanie

IT

Portfólio

Zobraz krátky výber prác.

Ak máte záujem konkrétnejšie spoznať našu prácu, napíšte nám správu, ktoré činnsoti z nášho portfólia Vás zaujali a my Vám zašleme link s referenčnými prácami, prípadne Vás budeme obratom kontaktovať.

Ateliér Nitra:
Štefánikova trieda 4/7
949 01 Nitra

Kontakt:

mail: info@pkdigital.sk

tel: +421 940 65 69 75
tel: +421 905 33 44 17

Fakturačné údaje:

PK Digital s. r. o.
Šoltésovej 346/1 017 01 Považská Bystrica

IČO52183785
IČ DPHSK2120937016

If you’re uncertain of what to purchase, you always have the option to search online to see what best essay writing service sellers have great pricing.

Your authenticity is a element that may boost write my essay your success rates dramatically.