Digitalizácia objektov a reverzný inžiniering

Komplexné bezkontaktné priestorové zameranie interiéru a exteriéru stavebných objektov, skládok, lomov, archeologických názlezísk, jaskynných útvarov… Výstupom takéhoto merania je virtuálne mračno bodov reprezentujúce daný priestor v mierke 1:1.
Takto digitalizovaný objekt slúži ako podklad pre ďalšie výstupy potrebné pre tvrobu 3D modelov, 2D dokumentácie a archivácie.

 • bezkontaktná metóda merania

 • rýchlosť a presnosť

 • neselektívne meranie

Fotogrametria

Fotogrametria je súbor metód pre získanie kartografických alebo geodetických súradníc, rozmerových súradníc stavieb, budov a  objektov na základe analógovej, alebo digitálnej fotografie.

 • bezkontaktná metóda merania

 • textúrované 3D modely

 • ortofotomozaiky vo vysokm rozlíšení

Virtuálne prehliadky

Interaktívne virtuálne prehliadky objektov slúžia na lepšiu orientáciu projektantov pri vykreľovaní dokumentácie, taktiež sú nástrojom na prezentáciu realizovaných rekonštrukcií objektov.

 • reverzný inžiniering

 • prezentácia objektov

 • bezbariérový prístup prezentácie kultúrnych pamiatok a expozícií

CAD a BIM projektovanie

Získané priestorové údaje o digitalizovaných objektoch následne prevádzame do ich vektorovej podoby pomocou tvorby 3D modelov a technickej dokumentácie.

 • reverzný inžiniering

 • tvorba vektorových parametrických 3D modelov

 • tvorba technickej dokumentácie

GIS

Geografické informačné systémy (GIS) je zoskupenie softvéru a hardvéru, údajov, personálu a užívateľov, ktoré sa zameriava na zber a využívanie údajov o rôznych veličinách a objektoch (hmotných, nehmotných alebo abstraktných), ktoré majú obsiahnutý aspekt polohy na Zemi.

 • mobilné mapovanie v extra a intraviláne

 • kartografické práce

 • stanovenie objemov a plôch skládok sypkých materiálov

3D modelovanie a vizualizácie

Tvorba profesionálnych 3D virtuálnych modelov architektonických objektov, interiérov a dizajnových prvkov podľa existujúcej technickej dokumentácie. Tvroba animácií. Rendering výstupov vo vysokom rozlíšení.

 • modely spracované v logických celkoch

 • fotorealistické výstupy

 • možnosť kreatívnej participácie

Uplatnenie

Naše služby sa dajú uplatniť v nasledovných odvetviach a pracovných činnostiach.

Reverzný inžiniering

Projekcia

Kultúrne dedičstvo

Stavebníctvo

Energetika

Verejná správa

Mapovanie

IT

Portfólio

Zobraz krátky výber prác.

Ak máte záujem konkrétnejšie spoznať našu prácu, napíšte nám správu, ktoré činnsoti z nášho portfólia Vás zaujali a my Vám zašleme link s referenčnými prácami, prípadne Vás budeme obratom kontaktovať.

  3D

  Ateliér Nitra:
  Štefánikova trieda 4/7
  949 01 Nitra

  Kontakt:

  mail: info@pkdigital.sk

  tel: +421 940 65 69 75
  tel: +421 905 33 44 17

  Fakturačné údaje:

  PK Digital s. r. o.
  Šoltésovej 346/1 017 01 Považská Bystrica

  IČO52183785
  IČ DPHSK2120937016